Apowersoft Video Download Capture Yasal Uyarı

Bu sözleşme "Apowersoft Video Download Capture Lisans Sözleşmesi" ve "Yasal Uyarı" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Lütfen, Video Download Capture programını yüklemeden önce sözleşmeyi dikkatle okuyun.

 • Lisans Sözleşmesi
 • Yasal Uyarı
 • Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

  1. Yazılım Lisans Sözleşmesi

  Bu Lisans içeriğinde, "Ürün" terimi "Video Download Capture" yazılım ürünü anlamına gelir. Bu lisans tarafınız ve Video Download Capture arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. Ürünü yükleme işlemine ve kullanımına devam ederek işbu Lisans sözleşmesinde yer alan bağlayıcı şartlara tabi olursunuz. Video Donwload Capture size Ürünü yalnızca bu Lisans çerçevesinde belirlenen şartlar dahilinde kullanmanız için sunulur. Bu Sözleşmede yer alan haklarınız, başka bildirime gerek olmaksızın Lisans şartlarını yerine getirmediğiniz anda otomatik olarak feshedilir.

  2. Ürün Lisansı

  Lisans şartlarını ve bu şartları yerine getirmeyi kabul ettiğinizde Video Download Capture size Ürünle ilgili aşağıdaki belirtilen amaçlar ve yollar için münhasıran olmayan ve devredilmeyen kullanım hakkını verir.

  1. Ürüne kişisel amaçlar ya da eğitime yönelik (kâr amacı gütmeyen) kullanım doğrultusunda başvurabilirsiniz. Bu durumlarda, bu programı kullanma ve sayı kısıtlaması olmadan çoğaltma hakkınız bulunur.

  Aşağıdakilere izin verilmez:

  • Ürünün Ticari Amaçlar için Kullanımı.
  • Üründen hak sahipliğine dair bildirim ya da etiketlerin kaldırılması.
  • Tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, bileşenlerini ayırma ya da Ürüne dayalı türev çalışmalar yapma (bu sınırlamaya rağmen yalnızca yürürlükteki kanunda açıkça izin verilen haller hariç).
  • Kiralama, işletme veya Ürünü başkasına verme ya da ilgili belgeleri dahil olarak herhangi bir şekilde kopyalama.

  Video Download Capture:

  • Ürün içinde reklam gösterebilir.
  • Reklam istatistiklerini (reklam gösterimleri, tıklama ya da kapatma sayıları) kimlik tanımlama yöntemine başvurmadan toplayabilir. Daha detaylı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

  3. İşletmeler için Ek Şartlar

  Ürünü tüketici olarak değil de bir şirket olarak lisansladığınızda, bu lisans Video Download Capture ve tüzel kişilik kabul edilen tarafınız arasında yürürlüğe girer. Ürünün çalışanlarınızı ve personeliniz tarafından düzgün şekilde kullanıldığını garanti etmek için gerekli adımları atmanız gerekir.

  4. Fikri Mülkiyet Hakları

  Bu ürün, Video Download Capture’ın fikri mülküdür ve kanunla korunmaktadır. Ürüne ait tüm fikri mülkiyet haklarının dünya üzerinde her yerde Video Download Capture’a ait olduğunu ve Ürün haklarının size lisanslandığını (satılmadığını) ve işbu Lisans şartları uyarınca Ürünle ilgili kullanım hakkı dışında başka hiçbir hakka sahip olmadığınızı kabul edersiniz.

  5. Garanti Koşulları

  BU ÜRÜN VE İLGİLİ TÜM BELGELER "OLDUĞU HALİYLE", ZIMNİ GARANTİLER YA DA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA İHLAL ETMEME GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ SUNULMADAN TEMİN EDİLMEKTEDİR. KULLANIM YA DA PROGRAMIN PERFORMANSI SONUCU ORTAYA ÇIKABİLECEK TÜM RİSKLER TARAFINIZA AİTTİR.

  6. Yükümlülük Kısıtlaması

  Video Download Capture, HİÇBİR ŞART ALTINDA ÖZEL, RASTLANTISAL, DOLAYLI YA DA SONUCUNA BAĞLI OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN (KISITLAMA OLMAKSIZIN KAYIP YA DA İŞ KÂRLARINDA UĞRANAN ZARAR, İŞ KESİNTİSİ, İŞ BİLGİLERİNİN KAYBI YA DA DİĞER MADDİ KAYIPLAR) SORUMLU DEĞİLDİR.

  7. Genel

  Ürün güncellemeleri, Video Download Capture ile birlikte ilave ya da farklı şartlar üzerinden tarafınıza sağlanabilir ancak bu zorunlu değildir. İşbu Lisans, bizim ve tarafınızla yapılan tek sözleşmedir ve önceden yapılan sunumlara, taahhütlere veya Ürünle ilgili reklamlara üstün gelir. İşbu Lisans sözleşmesine girerek, burada açıkça belirtilenlerin dışında Ürünle ilgili sunulan hiçbir ifadeye, tanıtıma, reklama, güvence ya da garantiye itimat etmediğinizi kabul edersiniz. Bu şartlar yazılı bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. En güncel Son Kullanıcı Lisan Sözleşmesini indirmek için www.apowersoft.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

  İstatistiklerin Toplanması

  Üzerinde çalışmamız gereken çok sayıda özellik var. Bunları öncelikli olarak değerlendirmemize yardımcı olmak için Video Download Capture yazılımında rastladığınız problemleri ve kullanıcı istatistik raporlarını göndermeye izin verebilirsiniz. Kullanıcıların bu hizmete izin vermesiyle program oturumunuz açıkken çalışır ve raporlama için sunucularımızın yoğun olmadığı en uygun zamanı belirler.

  Kullanım istatistikleri, en yaygın görevler, tercih edilen web siteleri, dönüştürülen formatlar vb. hakkında bazı bilgiler sunar. İndirilebilir ve dönüştürülmüş dosya isimlerini barındırmaz. E-posta adresi, giriş bilgileri, şifreler, IP adresi, ziyaret edilen web siteleri, konumunuz ya da iletişim bilgileriniz gibi HİÇ BİR KİŞİSEL BİLGİYİ TOPLAMAYIZ. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

  Uygulamadaki çökme bildirimleri bu problemin meydana geldiği zamanı, hata türünü, çökmeyle ilgili dosya detaylarını barındırır.

  Yasal Uyarı

  I. Yükümlülüklerin Kısıtlanması

  Apowersoft Video Download Capture, açık ve herkesin kullanabileceği durumda olduğu için medya içeriğini depolamaz, sunmaz, barındırmaz, paylaşmaz ya da temin etmez. Yalnızca hizmetleri ya da kullanıcılar için mevcut indirme bağlantılarını temin ederiz (burada kullanıcı, Video Download Capture hizmetini kullanan kişidir). Kullanıcı telif hakları kanunlarına ve dosyaların indirileceği web sitelerine ait hizmet koşullarına uymalıdır. İndirilen dosyaların tekrar kullanımına izin verilmediği durumlarda kullanıcı indirmiş olduğu videoyu, ses dosyasını ya da resimleri düzenleyemez ve (veya) yeniden dağıtıma açamaz. Bu tip durularda Video Download Capture tarafından sunulan hizmetler yalnızca kişisel amaçlara yöneliktir. Kaynak kodların indirilmesinin yasak olduğu durumlarda kullanıcı Video Download Capture’u herhangi bir indirme işlemi için kullanamaz. Kullanıcı, bu hizmetlerin kötüye kullanımından, telif hakları ihlalinden veya indirilen dosyaların yasa dışı kullanımından dolayı bizzat sorumludur.

  Filkri mülkiyet hakları ve Video Download Capture kullanılarak erişim sağlanan web sitelerine ait "kullanım şartlarına" uyma konusunda son kullanıcı, Yazılım aracının iyi niyetle kullanımından yasal olarak sorumludur. Son kullanıcı, ancak kendisine yetki verilen içeriklere erişim sağlamak için programı kullanacağını ayrıca bahsedilen içeriklerin görüntülenmesi, aktarımı, indirilmesi ya da bunlara erişim sağlamak için kullanılan bilgisayar ya da internet bağlantısı için bulunduğu ülkede geçerli kanunlar kapsamında tam yetkiye sahip olduğunu kabul eder .

  II. İçerik kaynağı

  Video Download Capture, hiçbir içeriği depolamaz, bunlara ev sahipliği yapmaz, paylaşmaz ya da temin etmez ancak Video Download Capture kullanılarak erişilen multimedya içeriklerinin tamamı açık ve herkesin erişebileceği durumda olan "HARİCİ VİDEO/SOSYAL WEB SİTELERİ" tarafından depolanır ve sunulur. Bunların sahipleri ve operatörleri YALNIZCA web sunucuları tarafından "depolanan, sunulan ve/veya yeniden aktarılan" içerikler için yasal olarak sorumludur. Bu sebeple bahsedilen Web Sitelerinin sahipleri KAMUYA AÇIK SUNDUKLARI multimedya içeriğini sunup dağıtırken bunlarla ilgili yasal yetki ve haklara sahip olmalıdır. Ayrıca Video Download Capture bu Web siteleriyle her hangi bir ilişkiye sahip değildir ya da süregelen bir bağlantısı yoktur bu nedenle bahsedilen kaynaklarda mevcut olan içeriği kontrol edemez; son kullanıcı içeriğine erişmek için yazılımı kullanmadan hemen önce bu web sitelerinin "hizmet şartlarını" kabul etmesinden sorumludur. Telif haklarının herhangi bir şekilde ihlal edildiğine inanıyorsanız tüm şikayetlerinizi bu HARİCİ VİDEO/SOSYAL WEB SİTELERİNE ya da işletmenleri/sahipleri ya da operatörlerine YAPMALISINIZ.

  Video Download Capture:

  • HİÇ BİR VİDEO/SES/SOSYAL WEB SİTESİYLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR VE BUNLARLA HERHANGİ BİR ORTAKLIK, İLİŞKİ YA DA İŞBİRLİĞİNDE YER ALMAZ.
  • Video yayın akışı, Ses Akışı, Video ya da Ses Hostinginin SAHİBİ DEĞİLDİR YA DA BUNLARIN SUNUCULARINI İŞLETMEZ YA DA KONTROL ETMEZ.
  • ÜÇÜNCÜ TARAF SUNUCULARINA MULTİMEDYA İÇERİKLERİNİN YÜKLENMESİYLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİNDE BULUNMAZ.
  • Bu hizmetin kullanımı yasal uyarının ve kullanıcı tarafından bu hizmetin yüklenmesiyle beraber kabul edilen Son Kullanıcı Lisan Sözleşmesi şartlarının kabul edildiği anlamını taşır ve SON KULLANICI ile HİZMET SAĞLAYICISI arasında geçerlidir..

  Bu nedenle Video Download Capture’ın yanlış kullanımı, diğerlerine karşı art niyetle kötüye kullanımı ya da bu sözleşmede belirtilmemiş olan her türlü suiistimali nedeniyle program geliştiricilerinin maruz kaldığı itibar zedelenmesi ya da zararlar, bu lisansın derhal geçersiz kılınması ve ihlalde bulunan kişiye karşı her türlü yasal adımın atılması hakkının saklı kalması şartıyla işbu sözleşmenin feshedilmesiyle sonuçlanır.

  III. Telif Hakları Uyarısı

  Video Download Capture Fikri Mülkiyet haklarını çok ciddiye alır ve içerik sahiplerine sahip oldukları içerikleri online olarak yayınlamaları için yardım ederken ihtiyaçlarını göz etmek için çalışır. Video Download Capture’un çok sayıdaki üçüncü taraf web sitesinde yer alan videoların aranmasını mümkün kılan basit bir arama motoru olduğunu hatırlatmak isteriz.

  Üçüncü taraf web sitelerinde gösterilen videolar Video Download Capture’ın değil o sitelerin sorumluluğundadır. Üçüncü taraf web sitelerinde gösterilen içeriklerin, bu içeriklerin sahipleri tarafından izinli olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmaz. Bu, videoları sunan site ile içerik sahibi arasında geçerliliği olan bir konudur. Video Download Capture sunucuları ya da ağları üzerinde hiçbir içerik tutmaz.

  Video Download Capture Digital Milenyum Telif Kanunu (DMCA) taraftarı olan bir web sitesidir. Telif haklarının ihlal edildiğine kanaat getiren İçerik Sahipleri DMCA protokolüne başvurarak video linklerinin kaldırılmasını talep edebilirler.

  İçerik sahipleri, video bağlantılarının Video Download Capture’dan kaldırılmasının, 3. Taraf web sitelerinde yer alan asıl kaynaktan kaldırılacağı anlamına gelmediğini kabul ederler. İçerik Sahipleri, bu video hosting siteleriyle bizzat iletişime geçerek videonun kaldırılmasını talep etmelidir.

  Bir telif hakkına sahipseniz, ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkiniz varsa veya telif hakları kapsamında münhasıran bir hakkınız bulunuyor ve çalışmanızın telif hakları ihlaline sebep olacak şekilde kopyalanmış olduğuna inanıyorsanız lütfen Video Download Capture’a videoda bulunan telif hakkını tanımlayan bilgileri aşağıdakilerle birlikte temin edin:

  1. Münhasıran bir hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel ya da elektronik imzasının ihlaline konu iddia;
  2. ihlal edildiği iddia edilen telifli eserinin saptanması veya tek bir sitede birden fazla telifli eserin tek bir bildirimde sunulması durumunda Web sitesindeki bu eserlerin listesinin bildirimi;
  3. İhlale sebep olduğu iddia edilen veya ihlal eylemine konu olan ve kaldırılması ya da erişiminin engellenmesi gereken materyalin tanımlanması ayrıca materyalin bulunması için Video Capture’a olanak veren makul seviyede bilgi. Bunlar, ihlal içeriğinin bağlantılı olduğu sayfaya ait URL adresi formunda gönderilmelidir. Bu detay, her videonun farklı bağlantısı olduğu ve yetki verilmiş linkleri yanlışlıkla silmeden partnerlerimizle olan ilişkilerimizi koruyabilmemiz için gereklidir.
  4. İsim, adres, telefon numarası ve varsa şikayet eden tarafla iletişime geçilebilecek bir e-posta adresi dahil Video Download Capture’ın şikayet eden tarafla iletişime geçmesine makul seviyede olanak sağlayacak bilgi;
  5. Şikayet eden tarafın, şikayete konu olan materyalin telif hakkı sahibi, aracısı veya kanun tarafından yetki verilmeden kullanıldığına dair hüsnü niyet çerçevesinde şikayette bulunduğunu belirten ifadesi ile bildirimdeki bilgilerin doğru olduğunu ve şikayet eden tarafın, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yeminli ifadeyle yetkili olduğunu belirten ifadesi .

  İçerik sahipleri ayrıca Video Download Capture’ın otomatik endeksleyiciler, robotik programcıklar ve kullanıcı gönderimlerinden oluşan karmaşık bir sisteme sahip olduğunu kabul ederler. Bir video web üzerinde mevcutsa bir noktada onu bulur ve dizinleriz. Farklı bir URL ya da farklı bir hosting sitesi kullanılarak daha önceden kaldırılmış bir videoyu dizinlememiz olasıdır. Böyle bir durumla karşılaşırsanız lütfen DMCA protokolüne başvurarak bizi bilgilendirin. Bu şekilde konuyu inceleyebiliriz. Lütfen DMCA taleplerinizi bir tüm bir kanal, kategori ya da program için göndermeyin. Talepleri yalnızca kaldırılması istenen link’ler bazında değerlendiririz..

  Telif hakları ihlaline dayanan veya bu Web sitesiyle ilgili tüm iddialar Video Download Capture iletişim formu kullanarak gönderilmelidir. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda lütfen bizimle iletişime geçin.